Jste plátci DPH? Dejte pozor na důležité změny, které přinesla novela

Letos schválený daňový balíček ministerstva financí obsahuje i novelu zákona o dani z přidané hodnoty (DPH). Ta přinesla od července řadu změn, jež jsou poměrně složité a mohou mít zásadní dopad na podnikatelské subjekty.

K vyhlášení zákona ve sbírce došlo letos v polovině června, účinnosti nabyl k 1. červenci 2017. Obsahuje novinky, jež se dotýkají většiny podnikatelů, platících DPH.

Jako již tradičně dochází k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge). Tyto změny přinesla od nástupu Andreje Babiše na post ministra financí prakticky každá novelizace DPH.

Reverse charge znamená přenesení daňové povinnosti z dodavatele na toho, kdo nakupuje zboží či využívá služby. DPH tedy ve výsledku platí odběratel.

Od 1. července 2017 se režim přenesení daňové povinnosti nově vztahuje na:

  • Poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce
  • Dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji
  • Dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky
  • Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem

Nová pravidla platí pro společníky

Další podstatná změna se týká společností (dříve sdružení). Ty se až do letošního léta řídily specifickými ustanoveními zákona, jež se týkala registrace k dani a dalších postupů při správě DPH. Novela je ale zrušila.

Společníci v těchto subjektech budou tedy nově postupovat podle obecných principů platných pro ostatní plátce DPH.

V praxi to znamená, že každý z nich bude sledovat svůj obrat samostatně, sám si povede v evidenci k dani veškeré údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění (i v rámci společnosti) a bude je také osobně uvádět v daňovém přiznání a kontrolním hlášení. Při rušení registrace bude postupovat každý společník jako jakýkoli jiný poplatník.

Přesto se ti, kterých se novinka týká, nemusejí zatím obávat postihu v případě, že zákon neznají. Správce daně je benevolentní a dává podnikatelům čas. Přechodné období, kdy mohou plátci DPH postupovat podle původní legislativy, potrvá až do 31. prosince 2018.

Od července 2017 také platí, že v případě odpočtu daně na pořízení obchodního majetku (kam patří například i materiál, zboží či polotovary) musí poplatník peníze státu vrátit, pokud dojde ke zničení ztrátě nebo krádeži majetku, jež nebude možné doložit. K vyrovnání by mělo dojít v okamžiku, kdy se plátce daně o nedoloženém zničení, ztrátě či odcizení dozví. „Vyrovnat odpočet dně by měl plátce i tehdy, pokud použije obchodní majetek pro jiné účely, než které původně zohlednil při jeho uplatnění,“ uvádí Generální finanční ředitelství ČR.

Zdroj: Businessinfo.cz